Άρθρα

Τηλεφωνική Παροχή

Ορισμένες επεμβάσεις στην τηλεφωνική ή ευρυζωνική σύνδεση του χώρου μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Θα ήταν φρόνιμο να γνωρίζετε εκ των προτέρων αυτές τις επιδράσεις και το πιθανό κόστος αφού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μην εκτελείτε προγραμματισμένες εργασίες στα δίκτυα αυτά, αργίες ή λίγο πριν τη λήξη του ωραρίου.

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, να θέσετε υπόψη του εκπροσώπου του, την ύπαρξη συστήματος ασφαλείας και την πιθανή σύνδεση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική

Συνεργασίες σε όλο τον κόσμο

Διαχρονικά σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, που βρίσκονται στα κέντρα τεχνολογίας.