Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου της GCS

  Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου της GCS κατασκευάζεται στην Αγγλία και βασίζεται στη τεχνική της συλλογής δεδομένων. Στηρίζεται σε ειδικούς φορητούς αναγνώστες (συλλέκτες), με τους οποίους αναγνωρίζονται και συλλέγονται οι μοναδικοί κωδικοί αριθμοί, που περιέχονται στις πλαστικές ετικέτες και οι οποίες τοποθετούνται στις θέσεις ελέγχου που καθορίζουν την πορεία του φύλακα.
Οι εφαρμογές που μπορεί να βρει είναι διάφορες. Για παράδειγμα, στον έλεγχο περιπολίας των Νυχτοφυλάκων, στον περιοδικό έλεγχο πυροσβεστικών σημείων, στη συντήρηση, στον περιοδικό εσωτερικό έλεγχο πλοίων, στο περιοδικό έλεγχο σημαντικών παγίων συσκευών και συντήρησης, στη χρονοπαρουσία εργαζομένων σε απομακρυσμένες θέσεις εγκαταστάσεων, στην επιθεώρηση αγωγών.
Γενικότερα χρησιμεύει σε επιθεωρήσεις, στις οποίες υπάρχει σοβαρός λόγος καταγραφής των πραγματοποιούμενων ελέγχων, και οι υπάρχουσες διαδικασίες που ακολουθούνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι δύσχρηστες ή θέτουν αμφιβολίες. Τα αποτελέσματα των πραγματοποιημένων ελέγχων, που λαμβάνονται μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι πλήρως αξιόπιστα και αδιαμφισβήτητα. Καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία / ώρα σε συνδυασμό με την θέση ή τη συσκευή που έγινε ο έλεγχος. Το σύστημα συνδέεται με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, και προσφέρει μέσα από απλό πρόγραμμα πολλές ευκολίες στους επόπτες, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται στα μέγιστα η εφαρμογή. Η πολύ υψηλή τεχνολογία του συλλέκτη σε συνδυασμό με τον μοναδικό τρόπο ανάγνωσης της ετικέτας ελέγχου, καθιστούν πλήρως αξιόπιστη όλη την εφαρμογή.

 

  Η εφαρμογή του συστήματος είναι απλούστατη, άμεση, δεν απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις, επεκτείνεται ανάλογα με της ανάγκες, δεν δημιουργεί προβλήματα ειδικής εκπαίδευσης και η συντήρηση που απαιτείται είναι μηδενική. Λειτουργεί οπουδήποτε, υπαίθρια ή εσωτερικά σε δύσκολες συνθήκες υγρασίας, σκόνης, θερμοκρασίας, ακόμη και σε περιβάλλον εκρηκτικού χαρακτήρα. Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων δεν κινδυνεύει από την απώλεια ή την κλοπή οποιουδήποτε υλικού. Η σοβαρότητα και η απόλυτη αξιοπιστία του, εμφανίζεται από την πολυετή χρήση του συγκεκριμένου συστήματος σε υψηλού κύρους εταιρίες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο καθώς και στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου της GCS, αποτελεί επένδυση με πολλά άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη.

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Συστήματα Ελέγχου Περιπολίας

Συνεργασίες σε όλο τον κόσμο

Διαχρονικά σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, που βρίσκονται στα κέντρα τεχνολογίας.