Συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης

Η εταιρεία προμηθεύει και εγκαθιστά ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας που διαθέτουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις, και είναι ικανά να εντοπίσουν πιθανές εστίες φωτιάς.

Κάθε σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από την κεντρική μονάδα και από τους συμβατικούς ανιχνευτές φωτιάς, οι οποίοι είναι καλωδιωμένοι στην κεντρική μονάδα κατά ζώνες. Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, ενεργοποιείται η κεντρική μονάδα και οι περιφερειακές συσκευές ειδοποίησης.

Τα βασικότερα μέρη ενός συστήματος είναι:

Η κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης με χωρητικότητα από 2 έως 28 ζώνες ανίχνευσης, και δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 20 ανιχνευτές ανά ζώνη, εντός μεταλλικού ερμαρίου. Επιπλέον σύνδεση επαναληπτικών πινάκων για απομακρυσμένη επιτήρηση και χειρισμό.

Πυρανιχνευτές με βάση στήριξης, διαφόρων τεχνολογιών (Φωτοηλεκτρικοί, Θερμοδιαφορικοί, Ιονισμού). Ανιχνευτές για ειδικές εφαρμογές (marine type, Intrinsically safe, Φωτοκύτταρα καπνού). Ασύρματη Πυρανίχνευση.

 Παρελκόμενα συστήματος όπως κομβία ενεργοποίησης, φαροσειρήνες, ειδικά τροφοδοτικά, φωτεινούς επαναλήπτες κλπ.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης γίνεται κατόπιν μελέτης του χώρου, έτσι ώστε να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι απαιτήσεις του.

      

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Συστήματα Πυρανίχνευσης Συμβατικά

Συνεργασίες σε όλο τον κόσμο

Διαχρονικά σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, που βρίσκονται στα κέντρα τεχνολογίας.