Έλεγχος Πρόσβασης

Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη είσοδο ή έξοδο σε έναν χώρο και ταυτόχρονα την καταγραφή των κινήσεων του χρήστη. Παράλληλα με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο περισσοτέρων θυρών και να ορίσουμε τα διάφορα επίπεδα πρόσβασης για κάθε χώρο (πχ. Σε ποιούς χώρους έχει πρόσβαση ο χρήστης και ποιές ώρες της ημέρας). Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης διακρίνονται σε αυτόνομα και δικτυακά.

Τα αυτόνομα συστήματα αποτελούνται από μια κεντρική μονάδα καρταναγνώστη ο οποίος μπορεί να είναι με πληκτρολόγιο ή με κάρτα προσέγγισης (proximity). Πάνω σε αυτό το αυτόνομο σύστημα συνδέουμε τα παρελκόμενα του συστήματος όπως ηλεκτρομαγνήτη ή ηλεκτρικό κυπρί, κομβίο εξόδου, μαγνητική επαφή πόρτας κλπ. Ο προγραμματισμός του συστήματος γίνεται τοπικά και αφορά περιορισμένο αριθμό χρηστών.

Στα δικτυακά συστήματα η εταιρεία μας διαθέτει δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά δικτυακά συστήματα μικρής και μεσαίας κατηγορίας για έλεγχο μέχρι 16 θυρών και 2000 χρηστών. Ο έλεγχος και προγραμματισμός του συστήματος γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά δικτυακά συστήματα μεγάλης κατηγορίας για έλεγχο μέχρι 65.000 θυρών και 10.000 χρηστών. Επιπλέον οι τοπικοί ελεγκτές θυρών διαθέτουν θύρα ΙΡ για σύνδεση στο δίκτυο, αλλά και δυνατότητα GPRS για σημεία όπου δεν υπάρχει καθόλου δίκτυο.

Τέλος, διατίθενται συστήματα Interlock για δύο ή περισσότερες πόρτες.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Συνεργασίες σε όλο τον κόσμο

Διαχρονικά σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, που βρίσκονται στα κέντρα τεχνολογίας.