Περιμετρική Ασφάλεια

 Για την κάλυψη αναγκών περιμετρικής ασφάλειας για οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές η εταιρεία μας διαθέτει στην ελληνική αγορά τους εξωτερικους ανιχνευτές (Beam Towers) του Ιταλικού κατασκευαστικού οίκου Politec. Οι ανιχνευτές διαθέτουν υψηλή ποιότητα κατασκευής από ανοδιωμένο αλουμίνο και πολυκαρμπονικά καλύμματα σε συνάρτηση με το μικρό μέγεθός τους και την καλαίσθητη εμφάνιση.

 Η σειρά SANDOR είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση και σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος. Χάρη στα ειδικά κυκλώματα ανίχνευσης που διαθέτει, κάθε πομπός επικοινωνεί με τον αντίστοιχο δέκτη, διμιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν ''νοητό'' φράχτη, μειώνοντας παράλληλα και τους ψευδοσυνεγερμούς. Για παράδειγμα, εάν διακοπεί μια δέσμη το σύστημα καθυστερεί τον συναγερμό, περιμένοντας να διακοπεί μεγαλύτερος αριθμός δεσμών για επιβεβαίωση.

 Ο συγχρονισμός των δεσμών είναι οπτικός, η εμβέλεια για εξωτερικό χώρο είναι στα 80 μέτρα (DUAL/QUAD/ESA) και στα 100 μέτρα για την σειρά PLUS. Επιπλέον, οι πυλώνες διαθέτουν θερμαντικό στοιχείο, το,οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (-25 / +35). Τα εσωτερικά φωτοκύτταρα μπορούν να ρυθμιστούν οριζόντια στις 180 ° και κάθετα στις 20°.

 Επιπλέον η σειρά PLUS διαθέτει δυνατότητα συγχρονισμού με καλώδιο (σύνδεση των πυλώνων μεταξύ τους), όπως επίσης και ειδικά ηλεκτρονικά κυκλώματα απόρριψης και προσαρμογής συστήματος σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ ομίχλη). Η εμβέλεια του συστήματος είναι στα 100 μέτρα για εξωτερική τοποθέτηση. Ενώ στην σειρά SANDOR οι πυλώνες είναι πομπός και δέκτης, στην σειρά PLUS o ίδιος πυλώνας διαθέτει και πομπό και δέκτη, επιτρέποντας την εκατέρωθεν επικοινωνία του συστήματος με τους απέναντι πυλώνες.

 Για εφαρμογές υψηλής ασφάλειας (πχ φωτοβολταικά πάρκα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις) η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα περιμετρικής προστασίας με μικροκύμματα (microwave barrier) με μέγιστη απόσταση κάλυψης τα 250 μέτρα. Το σύστημα περιλαμβάνει πομπό και δέκτη και διατίθεται σε τρείς εκδόσεις, παθητικών υπερύθρων, μικροκυμματικών δεσμών και συνδυασμός παθητικών υπερύθρων και μικροκύμματος.

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Συστήματα Συναγερμού Περιμέτρου

Συνεργασίες σε όλο τον κόσμο

Διαχρονικά σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, που βρίσκονται στα κέντρα τεχνολογίας.