Διευθυνσιοδοτούμενα Συστήματα Πυρανίχνευσης

 Σε ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης όλες οι συσκευές διαθέτουν μια '' μοναδική'' διεύθυνση και είναι όλες συνδεδεμένες σε βρόχο με τον κεντρικό πίνακα. Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα έχουν την ικανότητα της εξελιγμένης ενεργοποίησης σε περίπτωση φωτιάς και μπορούν να εντοπίσουν την συσκευή η οποία είναι έτοιμη να διεγερθεί.

 Υπάρχουν δύο κατηγορίες διευθυνσιοδοτούμενων συστημάτων πυρανίχνευσης. Στην πρώτη κατηγορία κάθε ανιχνευτής διαθέτει μονάδα επεξεργασίας, έτσι ώστε να ''αποφασίσει'' ανάλογα και με τα επίπεδα καπνού ή θερμοκρασίας, εάν θα πρέπει να δώσει συναγερμό. Στην δεύτερη κατηγορία ο ανιχνευτής επιτηρεί τα επίπεδα καπνού ή θερμοκρασίας, και στέλνει τα δεδομένα στην κεντρική μονάδα. Ο επεξεργαστής της κεντρικής μονάδας συγκρίνει τα δεδομένα που του έχει στείλει ο ανιχνευτής με τα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα και πράττει ανάλογα.

 Στην πρώτη περίπτωση έχουμε δυνατότητα προσαρμογής του ανιχνευτή στις εκάστοτε συνθήκες περιβάλλοντος και μειωμένη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε το πλεονέκτημα της γρήγορης αναβάθμισης του συστήματος.

 Και στις δύο περιπτώσεις τα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής, πράγμα που επιτρέπει την ελέυθερη επιλογή κατασκευαστή και προμηθευτή συστημάτων, καθώς επίσης είναι και πλήρως ψηφιακά, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες παρεμβολές σε σχέση με ένα απλό αναλογικό σύστημα.

 Διατίθονται κεντρικές μονάδες πυρανίχνευσης από έναν (1) έως 64 βρόχους με δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών μονάδων και ειδικού λογισμικού γραφικής απεικόνισης.

 Ο προγραμματισμός των συστημάτων γίνεται μέσω φορητού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού του κατασκευαστή.

 Όλα τα προιόντα είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές.