Οικονομικά

Χώρος δημοσιεύσεων ισολογισμών και πρακτικών, όπως αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία.

 

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 11η Εταιρική Χρήση (01/01/2012-31/12/2012)

 

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 12η Εταιρική Χρήση (01/01/2013-31/12/2013)

 

Πρόσκληση Δ.Σ. Πρόσκληση Δ.Σ.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 13η Εταιρική Χρήση (01/01/2014-31/12/2014)

Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εταιρικά

Συνεργασίες σε όλο τον κόσμο

Διαχρονικά σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, που βρίσκονται στα κέντρα τεχνολογίας.