Συστήματα υψηλής ασφάλειας-micron.

Σημαντική είναι η προσπάθεια των κατασκευαστών συστημάτων ασφαλείας, καθώς και των ειδικευμένων τεχνικών που τα τοποθετούν, ώστε να διασφαλίσουν στο

μέγιστο τεχνικά δυνατό, την αποστολή των σημαντικών σημάτων από τους απομακρυσμένους ασφαλιζόμενους  χώρους, σε κάποιο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού (Monitoring Station). Αυτό  επιχειρείται  εφαρμόζοντας διάφορες τεχνολογίες, που μια εξ αυτών είναι μέσα από τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας, με την πρόσθετη τοποθέτηση συσκευής GSM. 

Όλες οι συμβατικές μονάδες της micron υποστηρίζουν αυτή την τεχνική σε πολύ καλό επίπεδο.  Εάν δεν μπορέσουν να επικοινωνήσουν μέσα από την κύρια συμβατική γραμμή τηλεφωνίας που έχει προεπιλεγεί, ακόμη και σε περίπτωση που έχει γίνει φραγή εξερχομένων κλήσεων από τον φορέα, ή διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής,  έχουν τη δυνατότητα  να αποστείλουν τα σήματα μέσα από δεύτερη όδευση  (ενσύρματη τηλεφωνική γραμμή ή  GSM για κινητή τηλεφωνία),
Για τον τρόπο σύνδεσης του GSM, θα πρέπει να απευθυνθείτε στους ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρίας μας.